post

Sprawdzaj ranking ubezpieczenia na życie

Na wszelkiego rodzaju rankingi należy patrzeć z dwóch stron. To zarówno doskonałe źródło wiedzy o towarzystwie ubezpieczeniowym czy oferowanym przez niego produkcie, ale i okazja do przyjrzenia się konkurencji dla samych pracowników branży. Najlepsze zestawienie to takie, które jest regularnie aktualizowane.

 

Jak ustalić konkretną pozycję dla towarzystwa czy produktu. Ułatwieniem jest przyjęcie przez autorów rankingu skali punktowej lub np. ceny za składkę. Kategorii, w których można zapunktować jest sporo. Oto kilka z nich:

 

1.Wiek, w jakim ubezpieczony może zawrzeć umowę

2.Czy ubezpieczający może być ubezpieczonym

3.Częstotliwość opłacania składek – miesiąc, kwartał, pół roku, rok

 1. Częstotliwość opłacania składek – czy towarzystwo dopuszcza możliwość jej zmiany

5.Składka – czy jest możliwość zawieszenia jej opłacania oraz indeksacji

7.Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe – czy jest możliwość inwestowania w nie

8.Okres ubezpieczenia – umowa bezterminowa czy terminowa

9.Suma ubezpieczenia – wartość minimalna i maksymalna

10.Umowy dodatkowe – ile jest ich do wyboru

 

Pewny rynek

 

W wartościowym rankingu ubezpieczeń, ważny jest czas, w jakim dany produkt ubezpieczeniowy zajmuje czołową pozycję i nie traci w oczach rynku czy klientów. Wiele czynników wpływa na nagłą zmianę dobrej pozycji nie wyłączając bankructwa towarzystwa ubezpieczeniowego. Rodzimy rynek ubezpieczeń jest jednak na tyle stabilny, że do podobnych okoliczności na przestrzeni ostatnich lat nie doszło i nic nie wskazuje, by jakiekolwiek gwałtowne posunięcia miały miejsce. Łatwiej przewidzieć pojawienie się na rynku nowego gracza czy fuzję dwóch, trzech już istniejących.

 

Liczy się detal
Może tak się zdarzyć, że na pierwszy rzut oka produkt polisy na życie nie różni się niczym szczególnym. Wtedy pod uwagę trzeba wziąć te same charakterystyczne wytyczne, czyli:

 • Dane dostępne ze strony internetowej ubezpieczyciela,
 • Jakość kontakt z infolinią w oparciu o te same pytania, np. o liczbę umów dodatkowych czy okres karencji w ustalonych przypadku,
 • Zawartość i przejrzystość strony internetowej,
 • Wyłączenia odpowiedzialności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia,
 • Opinie na forum danego towarzystwa ubezpieczeniowego, w tym agentów.
post

Składka ubezpieczenia na życie

Składka za ubezpieczenie na życie to nic innego jak stała opłata dokonywana przez ubezpieczonego w trakcie obowiązywania umowy. Częstotliwość dokonywania opłat jest zazwyczaj ustalana między miesiącem, kwartałem, półroczem a rokiem. Zaletą danego towarzystwa jest umożliwienie klientowi zmiany tej częstotliwości.

 

Warunkiem nadrzędnym każdej umowy ubezpieczeniowej jest regularne opłacanie składek. Zaburzenie tego procesu może prowadzić do sytuacji, w której towarzystwo będzie miało podstawy, by nie przyznać świadczenia, jeśli zdarzenie ma miejsce w czasie nieuregulowania opłaty.

 

Różne wartości

 

Ubezpieczenia na życie są dość złożonymi produktami, dlatego rzadko zdarza się, by dwie osoby płaciły u tego samego ubezpieczyciela za ten sam produkt składkę w identycznej wysokości. Składka ubezpieczenia na życie oraz jej wysokość jest tu zależna od paru kluczowych czynników:

 • Stanu zdrowia ubezpieczonego,
 • Wieku ubezpieczonego,
 • Wykonywanego zawodu,
 • Umów dodatkowych.

 

Na zdrowiu ciężko będzie oszczędzić, bo jeśli z ankiety medycznej wynika, że osoba chcąca się ubezpieczyć, ma za sobą przewlekłe choroby z nowotworem włącznie, ubezpieczyciel może odmówić sprzedaży polisy lub wyliczyć składki na wysokim poziomie w oparciu o ryzyko ubezpieczeniowe.

 

Nie za wszelką cenę

 

W handlu panuje od wieków zasada kierowania się ceną przy wyborze danego produktu czy usługi. W przypadku ubezpieczenia na życie taka strategia nie zawsze się sprawdza. Oszczędzanie na własnym życiu nie jest do końca dobrym pomysłem. Zbyt niska wysokość składki ubezpieczenia na życie może spowodować, że suma ubezpieczenia także będzie symboliczna i nie zapewni rodzinie ubezpieczonego życia na godziwym poziomie. Także zbyt wąska lista umów dodatkowych lub ich brak może spowodować, że posiadana ochrona będzie zupełnie nie przystawać do oczekiwań ubezpieczonego.

 

post

Od czego zależy cena ubezpieczenia na życie?

Wielu internautów zastanawia się na forach dyskusyjnych od czego tak naprawdę zależy wysokość składki za ten sam produkt ubezpieczeniowy. Głównym czynnikiem generującym mniejszą lub większą opłatę jest sam ubezpieczony, jego stan zdrowia, tryb życia i kilka innych cech charakterystycznych.

 

Dobrym porównaniem może być cena benzyny bezołowiowej 95, czyli najbardziej popularnego paliwa w Polsce. Jego cena różni się nie tylko na poszczególnych stacjach benzynowych, ale i w zależności od regionu kraju, w którym jest kupowana. Specjaliści z rynku branżowego tłumaczą to różnie – ceną na światowych giełdach, zakupem po starej cenie, podatkami zawartymi w cenie, marżą dla pośrednika itd.

 

Bezcenne zdrowie

 

W ubezpieczeniach, szczególnie tych na życie, rzadko zdarza się, by dwie osoby płaciły u tego samego ubezpieczyciela za ten sam produkt składkę w identycznej wysokości. Cena ubezpieczenia na życie jest tu zależna od paru kluczowych czynników:

 • Stanu zdrowia ubezpieczonego,
 • Wieku ubezpieczonego,
 • Wykonywanego zawodu,
 • Umów dodatkowych.

 

Szczególnie na zdrowiu ciężko będzie oszczędzić, bo jeśli z ankiety medycznej wynika, ze osoba chcąca się ubezpieczyć, ma za sobą przewlekłe choroby z nowotworem włącznie, ubezpieczyciel może odmówić sprzedaży polisy lub wyliczyć składki na wysokim poziomie w oparciu o ryzyko ubezpieczeniowe.

 

Najtaniej najlepiej?

 

Klienci przeważnie kierują się niską ceną – ta stara zasada handlowa obowiązuje niestety także w ubezpieczeniach na życie. Dlaczego niestety? Oszczędzanie na własnym życiu nie jest do końca dobrym pomysłem. Zbyt niska wysokość składki ubezpieczenia na życie może spowodować, że suma ubezpieczenia także będzie symboliczna i nie zapewni rodzinie ubezpieczonego życia na godziwym poziomie. Także zbyt wąska lista umów dodatkowych lub ich brak może spowodować, że posiadana ochrona będzie zupełnie nie przystawać do oczekiwań ubezpieczonego.

 

post

Ubezpieczenie dla całej rodziny ? Wybierz odpowiednie ubezpieczenie na życie dla swojej rodziny

Ubezpieczenie na życie dla całej rodziny ?

Ubezpieczenie rodzinne na życie skierowane jest do tych, którzy chcą zabezpieczyć swoją rodzinę przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń. W odróżnieniu od indywidualnej polisy, w jego ramach można objąć ochroną zarówno współmałżonka lub partnera życiowego jak i dzieci. 
Wiele towarzystw ubezpieczeniowych gwarantuje stałą wysokość składki przez cały okres ubezpieczenia. Oznacza to, że bez powodu na to, ile osób objętych jest ochroną, wysokość składki zostaje niezmienna. To, w jakich sytuacjach będzie można szacować na pomoc ubezpieczyciela, zależne jest z wybranego rodzaju polisy.

Pakiety i zakres ubezpieczenia

Zazwyczaj towarzystwa ubezpieczeniowe oferują usługa w razie:
śmierci,
trwałego inwalidztwa,
pobytu w szpitalu.
Dotyczy to także ubezpieczonego, współmałżonka lub dziecka.
Wybierając pakiet rozszerzony można mieć na wsparcie ubezpieczyciela i w razie:
niezdolności do pracy,
urodzenia dziecka,
ciężkiego zachorowania.

Od czego zależy wysokość składki ubezpieczenia na życie ?

Rodzaj ubezpieczenia oraz wysokość sumy ubezpieczenia będzie miał pomysł na wysokość składki. Najniższe składki to około 30-40 złotych miesięcznie, najwyższe to nawet kilkadziesiąt złotych. I tak, im wyższa suma ubezpieczenia, tym większa składka, ale jeszcze większe odszkodowanie, które należy się ubezpieczonemu w razie nieszczęśliwego zdarzenia.
Aby wybrać odpowiednią polisę rodzinną na życie, warto zaznajomić się z ofertami kilku towarzystw ubezpieczeniowych. Ułatwią nam to internetowe rankingi dostępne na stronach ubezpieczycieli.